Az immunrendszer működése 1.fejezet

A vacinálást Edward Jenner fedezte fel. Kimutatta, hogy a tehénhimlőt okozó vírussal történt oltással az emberek védhetővé válnak a halálos himlőtől.

A vakcína szó a tehenet jelentő latin Vacca szóból származik. A vacina szó magyarul védőoltást jelent.Számtalan kutatás folyt és folyik a világon a minél jobb védőoltások kifejlesztése érdekében. Ehhez azonban az immunrendszer működését a legapróbb részletekig meg kell ismerni.

Az immunrendszer működésének kutatása napjainkban is zajlik.Sokan dolgoznak a fertőző betegségek elleni védőoltásokon számtalan betegségek esetében, hiszen ezek emberek millióira jelentenek veszélyt.

Az immunrendszer kutatásához tartozik a az immunrendszer kóros működésének vizsgálata például az autoimmun betegségek és allergiák esetében, de szeretnék a tudósok azt is megérteni, hogy miért képtelen felvenni a küzdelmet az immunrendszer például a rák ellen.

Az immunrendszer vizsgálata, a vakcinák kutatása végtelen folyamat, vélhetőleg végig fogja követni az emberiség történetét a következő évszázadokban, évezredekben is.

A vakcina kutatás napjainkban a COVID-19 vírus miatt külön jelentőséggel bír.


Ajánlott termékünk:


BS Hand Sanitizer 20ml


Gyógyszertári minőségű etanolt és hidrogén-peroxidot tartalmazó kézfertőtlenítő gél

Figyelmeztetés: H225 Fokozottan tűzveszélyesfolyadék és gőz. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.P305+P351+P338+P310 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P403+P235. Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként. 225/2015 (VIII.7.) Kormányrendeletnek valamint a 72/2013. (VIII.27.) VM rendeletnek megfelelően.

Egyéb figyelmeztetés: KÜLSŐLEG! Csak ép bőrfelületre alkalmazható. Ne alkalmazza nyálkahártya és szem környéki bőrfelület fertőtlenítésére.Elsősegélynyújtás:Belégzés: A sérültet friss levegőre kell vinni. Szembe kerülés: 15 percig öblítés vízzel Lenyelés: Száj öblítése vízzel. Lenyelni tilos.

EUH 401:Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait

Felhasználási idő a felbontástól számítva a csomagoló anyagon van feltüntetve.

Összetevők: RCP Duna Gyógyszertár fertőtlenítő alapoldat (Ethanolum 96%per centum(Alcohol96%), Hydrogenium-peroxydatum dilutum 3% FONO VII.,Glycerolum 85per centum(Glycerinum), Limonis aetheroleum(Aetheroleum citri), Aqua purificata (destillata)), Aloe vera gél, Teafa olaj, xanthán

Forgalmazó és gyártó: Borne-Stein Ltd ,D-24 Dublin, Inniscarra , Rathcoole, Main Street bornestein@mail.com, www.bornestein.com Gyártási hely: Magyarország

#COVID19 #fertőzés #vakcina #kijárási #tilalom #immunrendszer #világjárvány #infekció #szájmaszk #higyénia #kézfertőtlenítő #gél #maradj #otthon #96os #alkohol #fertőtlenítés #WHO18 megtekintés
webpatikalogo (1).png